WEBSITES

חלק מהאתרים עיצבתי וחלק עיצבתי ובניתי

אחת החוזקות שלי הוא קשר טוב ועשייה משותפת עם המתכנתים בהם אני נעזר כדי ליצור אתרים עם מיקרואנימציות ש"מחיות" את האתרים ויוצרות חוויה עשירה בתוך האתר

FIBI UNIQUE

עיצוב האתר של הבינלאומי יוניק

שלוחת ההשקעות של הבנק הבינלאומי

EMAZE

עיצוב דפי האתר של האפליקצייה אימייז

 
GUEZ PARTNERS
ODENTIO
 
ADERET STORE
GLING MEDIA
 

עיצוב אתרים נוספים בדף הטמפלייטים

MINI-SITES

במשרדי הפרסום עיצבתי עשרות מיניסייטים לחברות הגדולות במשק